Internet mint kereseti eszköz

IM rendelet A jogszabály mai napon A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

internet mint kereseti eszköz

Jelen dokumentum a jogszabály 1. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont!

internet mint kereseti eszköz

IM rendelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról A polgári perrendtartásról szóló A polgári perben a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül eljáró fél által alkalmazandó nyomtatványok 1. A közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény szerint jogi képviselő nélkül eljáró internet mint kereseti eszköz által alkalmazható nyomtatványok 6.

Közös szabályok A nyomtatványban fel kell tüntetni, hogy a nyomtatvány mely pontjai esetében, mely sorszámú pótlap ok kerül nek csatolásra.

internet mint kereseti eszköz

Az egyes nyomtatványok végén található jegyzetek nem képezik a nyomtatvány részét, azok a nyomtatvány papíralapú előterjesztése esetén elhagyhatóak. Papíralapú nyomtatvány a bíróság kezelő- tájékoztatási vagy ügyfélszolgálati irodáján díjmentesen igényelhető.

internet mint kereseti eszköz

A nyomtatványok szerkeszthető változatát úgy kell kialakítani, hogy a szerkesztés során kizárólag a nyomtatványok egyes pontjaihoz tartozó sorok számának bővítésére kerülhessen sor, valamint a nyomtatvány végén található tájékoztató jegyzetek elhagyhatóak legyenek. Az átszerkesztés során biztosítani kell, hogy a nyomtatványok végén található jegyzetek egyes pontjai egyértelműen a nyomtatványnak azokhoz a pontjaihoz legyenek hozzárendelve, amelyekhez e rendelet szerint hozzárendelésre kerültek.

internet mint kereseti eszköz

Záró rendelkezések IM rendelethez Keresetlevél nyomtatvány.

Lásd még