Kölcsönszerződés és opció, Rosszul szerződött a bank - elbukta a pert

Opciós vételi jog – D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.

Ügyfelünk ban gépjárművásárlásra fordítandó, deviza alapú kölcsönszerződést kötött.

kölcsönszerződés és opció

Ezzel egyidejűleg az adott gépjármű vonatkozásában opciós vételi jogot alapító szerződést írt alá a kölcsönösszeget rendelkezésre bocsájtó pénzintézettel. Az opciós vételi jogot alapító szerződés értelmében a vételi jog gyakorlására a pénzintézetnek a Polgári Törvénykönyv által megengedett maximális — azaz 5 éves — időtartamon belül volt lehetősége.

kölcsönszerződés és opció

Így az 5 éves időtartam leteltével a pénzintézet levélben kereste meg Ügyfelünket egy újabb opciós vételi jogot alapító szerződés megkötése céljából. A megkeresés során a pénzintézet arról tájékoztatta Ügyfelünket, hogy az újabb szerződés aláírása az eredeti kölcsönszerződés hatályban tartásának is feltétele.

Az újabb opciós vételi jogot alapító szerződés aláírása következtében addig, míg Ügyfelünk nem igényelte Társaságunk szolgáltatását, nem kapta meg a gépjármű törzskönyvét. Mivel a Polgári Törvénykönyv értelmében vételi jog érvényesen csak 5 éves időtartamra alapítható, illetve a kölcsönszerződés és opció rendelkezések értelmében a jogszabály megkerülésére irányuló szerződés semmisnek minősül,  ezért Társaságunk felszólító levelet küldött a pénzintézetnek.

kölcsönszerződés és opció

A felszólító levélben felhívta a pénzintézetet a második vételi jogot alapító szerződés semmisségének elismerésére, a vételi jog törlésére vonatkozó dokumentáció és a gépjármű törzskönyvének kiadására, amely követelésnek a pénzintézet a panaszügyintézésre nyitva álló 30 napos határidőn belül eleget is tett.

Bejegyzés adatai.

kölcsönszerződés és opció

Lásd még