Nagy pénzt keresni és elkölteni

Hogyan lehet több pénzt keresni? – Így növeld a fizetésed! - Szendrei Ádám

A szókimondó főnök figyelmeztet: az F1-ben nehéz pénzt keresni

S mikor írók közé kerültem, semmi sem cáfolta meg gyermeki hitemet: úgy láttam, hogy az írók, vagyis a hivatásos gondolkodók valóban többet és lényegesebbet tudnak életről és valóságról minden másfajta embernél; hiszen nekik kell a muló és esetleges jelenségek közt a valóság útját megmutatni. De a költők már azt is megállapították, hogy a világ észszerűtlenül gondolkodik és oktalanul cselekszik.

nagy pénzt keresni és elkölteni

A világ szemében viszont és itt most a világ alatt főleg olyanokat értek, akik legjobban különböznek a költőktől; az úgynevezett reális embereket, pontosabban: bizonyosfajta gazdag embereket a gazdagok szerint tehát a költő az a meglehetősen fölösleges és élhetetlen lény, aki megfogható matéria helyett puszta szavakat kinál eladásra. Költő távolítsa el a bináris hibákat az, aki ingyen és felelőtlenül ábrándozik szép és szomorú dolgok fölött s ártatlan képzelődéseit írásba foglalja.

Itt zárjelben említem, hogy azok a reális és komoly munkával foglalkozó emberek, akik a költőket élhetetlenségük miatt lenézik, egyúttal és rendszerint igen rossznéven szokták venni, ha a költőben csak annyi élelmesség is jelentkezik, amennyi létfenntartásához szükséges. Tehát, mint köztudomású, realitás alatt kizárólag anyagi javakat szokás érteni.

A pszichológia és a pénz

Reális, aki sok pénzt keres. Azt tartják, sok pénzt keresni könnyű, csak keveset nehéz, de én ezt nem hiszem.

nagy pénzt keresni és elkölteni

Úgy láttam, a sok pénzt kereső emberek igen nagy fáradsággal s idegölő munkával keresik a sok pénzt. Nem szándékom persze azt mondani, hogy sok pénzt keresni rossz, azt hiszem hálátlan feladatra is vállalkoznék, ha olvasóimat a gazdagok iránti részvétre akarnám bírni.

Többet kell keresnem?

Csak vitatni akarom, vajjon a reális ember valóban reális-e? Úgy láttam, hogy ez a csodálatos realitásérzék, mely biztos szimatjuk a pénz megszerzésében, rögtön elhagyja őket, mihelyt a pénz elköltésének problémája elé kerülnek. A gazdag pénze presztizsének él, s vagyonát erre költi, nem pedig vágyai kielégítésére, mint a naiv és álmodozó szegények tennék.

HOGYAN SZEREZZ PÉNZT INGYEN ?

A költő szerint reális cselekedet annyi pénzt keresni, amennyi az élet élvezéséhez szükséges és erre keresni a pénzt! De a gazdag sohasem gondol arra, mit fog pénzéért kapni, - naiv szimbolizmussal magát a pénzt képzeli az élet javának. A gazdag ember pénzét jól felhasználtnak véli, ha azt pl.

A pénznek nem reális, csak virtuális hatalmát élvezi, nem a valóságot, hanem csak a lehetőségekets nem több reális logikával, mint a fantaszta költő, ki szárnyait és igéit mindenre képesnek hiszi.

10 ötlet, ami másokat már milliomossá tett

Hogy nem a pénz vásárló-ereje, hanem maga a pénz öncélúan a hatalom és boldogság kulcsa, bizonyítja, hogy illatában a szegények megszédülnek és alázatosan hódolnak - s ez a tőke érintése nélkül, kamatként jár ki a gazdagnak. A pénz jelenlétének ezt a varázserejét bizonyítja az is, hogy a gazdagok könnyen és szívesen fogadnak el áldozatot és szolgálatokat szegény emberektől ingyen, - s teljes értékű fizetségnek szánják a kegyet, hogy a szegény az ő pénzüknek illatát szívhatja, azt a levegőt, ahol a pénz teljes varázserejéve l jelen vans a gazdagoknak ebbeli hitükre a szegények nem is szoktak rácáfolni.

nagy pénzt keresni és elkölteni

A pénz ragyogása nemcsak hatalmassá, hanem sérthetetlenné is teszi a boldog birtokost. Hírnevük sugárzásában különösebb szellemi képesség nélkül is hivatottak ők szellemi dolgok fölötti ítélkezésre és fellebbezhetetlen tanácsadásra. A gazdagok mindenhez értenek és mindig igazuk van - s ez természetes! Hiszen aki a pénz megszerzéséhez ért, az csak érthet az élet egyéb problémáihoz is!

nagy pénzt keresni és elkölteni

A pénzszerző tehát személyi és szellemi értékét meghaladó fölénnyel és a jogosnál legalább mégegyszer akkora hengerővel szól azokhoz a halandókhoz, akik pénzszerzéshez tehetségtelenek egyéb tehetség nem számít.

S a pénz hírneve a pénz helyett is szolgál. A gazdagok az élet, s egyéb helyek páholyaiban ingyen, vagy olcsón szerezhetik meg a legjobb üléseket, éppígy mindenkitől az útból-kitérés hódolatát.

A szegényember úrmivoltának elismerését, alkalmazottak és pincérek jóindulatát csak keserves borravalókkal érheti el, mégsem köszönnek akkorát neki, mint a gazdagnak, ki borravalót nem ad, s vissza nem köszönve távozik ama bizonyos sugárzás védelme alatt.

Hogyan lehet több pénzt keresni? – Így növeld a fizetésed!

Mindeddig a pénzhez még nem nyúltunkcsak a gazdagság csodálatos hírnevéről beszéltünk, mely végül is rokon a költők hírnevével, lévén mindkettő illuzió, mely nem a valóságban, csak mások ingatag hitében gyökeredzik. Mégis, valószínűnek látszik, hogy ha már a pénz jelenléte maga ilyen hatalmas, mennyire növekedhetik ez a varázs a pénz felváltásának csodálatos pillanatában!

  1. Hogyan lehet több pénzt keresni? – Így növeld a fizetésed! - Szendrei Ádám
  2. Aki segít kiválasztani a legjobb befektetést, biztosítást vagy egyéb valóban jó pénzügyi terméket, az a jutaléka révén nem a mi pénzünkből csíp le valamennyit?

De itt kezdődnek a komplikációk. Gazdagnak lenni a sok előny mellett is nagyon fáradságos és keserves állapot, majdnem annyira, mint szegényen kenyér után szaladgálni. De a megszerzett kenyér persze csak ha valóban megszerezhető!

nagy pénzt keresni és elkölteni

A vagyon számára viszont ez a folyamat halálosan nagy pénzt keresni és elkölteni. A vagyont a világért sem szabad elfogyasztani és megemészteni, a vagyont nagy erőfeszítéssel s az élet minden energiájával őrizni kell. A nap minden percében megfeszített idegekkel vigyázni kell, hogy a Pénzt veszély ne érje, vigyázni, nehogy szeretete azonosuljon a vággyal, amit érte kapni lehetne.

A szókimondó főnök figyelmeztet: az F1-ben nehéz pénzt keresni

A gazdagnak minden valóságos beteljesülést pótolni képes a légies fikció, hogy ha akarná - mindent megvehetne. Akár a költő!

nagy pénzt keresni és elkölteni

S ez az illúzió sem kiváncsi a végső következésre, a gazdag tudat alatt is tudja, hogy ha mindent megvenne, nem maradna pénze, s ő ekkor megszünne a reálisok kasztjához tartozni, vagyis megszünne létezni!

A gazdag nem is költ pénzéből, hacsak nagy pénzt keresni és elkölteni nem muszáj - igazában nem is vágyik erre, hiszen ő korántsem tartja jelenlétnél izgatóbbnak a pénz felváltását!

Lásd még