Ó opció.

ó opció

Vételi opció call option : Olyan szerződésamelyben az egyik fél az opció jogosult ja az opciós díj megfizetése ellenében jogot szerez arra, hogy egy adott jövőbeni napon lejáratkorvagy napig lejárat ig valamely termék meghatározott mennyiségét előre megállapított árfolyam on, az ún. Vételi opció: A vételi opció vásárlója arra szerez jogot, hogy egy adott terméket egy előre meghatározott áron, egy későbbi időpont ban megvásárolhasson. A vételi opció call option ó opció osa jogot szerez arra, hogy rögzített áron, az úgynevezett kötési vagy érvényesítési áron, előre meghatározott összeget megvásároljon, vagy csak a lejárat napjá n vagy napjáig bármikor; vagy elálljon az ügylettől.

Ennek alapján a lízingbe vevő a szerződés lejáratakor egyoldalú nyilatkozattal megszerezheti a lízingtárgy tulajdonjogát.

Яркая вспышка - и все поглотила черная бездна. ГЛАВА 40 Стоя у двери Третьего узла, Чатрукьян с безумным видом отчаянно пытался убедить Хейла в том, что с «ТРАНСТЕКСТОМ» стряслась беда. Сьюзан пробежала мимо них с одной только мыслью - как можно скорее предупредить Стратмора.

Az opciós ügylet keret ében a vevő opciós díjat fizet, így jogot szerez arra, hogy az opciós szerződésben meghatározott időtartam on belül amerikai típusú opció vagy egy meghatározott napon európai típusú opció a szerződés tárgyát képez ő befektetés t meghatározott áron megvásárolja ~ vagy eladja eladási Forgatás i ó opció vásárolt részesedés ek esetében a gazdálkodó döntésétől függ, hogy a beszerzési érték ben a járulékos költségek et beépíti-e.

A számvitel i politikában e döntését szerepeltetni kell.

ó opció

Milyen garanciá t jelent a ~? Ilyenkor a hitelfelvevő a hitelügylet biztosítására vételi jogot ad a banknak valamely vagyontárgy ra. Így nem-teljesítés esetén a bank megveheti a vagyontárgyat, és a vételárat beszámítja az adós tartozásába.

Opció lehívása kor az opció jogosultja érvényesíti jogát az opcióra vonatkozóan, egyoldalú nyilatkozat formá jában. Eladási opció ó opció pedig akkor érdemes lehívni az opciót, ha az eladási [ár]? Nem fedezet i célú elszámolási ügylet ek elszámolt vesztesége Nem kamatfedezet i célú, egyéb fedezeti ügylet ek elszámolt vesztesége Vásárolt eladási opcióért fizetett opciós díj Le nem hívott ~ért fizetett opciós díj Bekerülési érték ben figyelembe nem vett, lehívott ~ díja Az opciók osztályozása aszerint, hogy vételi jogot call, ~vagy eladási jog ot put, eladási opció testesít meg.

Kártalanítás kifizetésére igénybe vett, debit kártyához hasonló eszköz, amellyel készpénz vehető fel, de áruvásárlásra nem használható. OBA Fogyasztóvédelmi Embléma A betétesek tájékozódását segítő, egységes grafikai megjelenésű embléma, amely kötelezően az OBA tagintézeteinek hirdetéseiben és tájékoztató anyagain kerül elhelyezésre. OBA tagság A Hpt. OTC ügylet Szabályozott piaci ügyleten kívüli értékpapír-ügylet. Off-line tranzakció A bankkártya-használat során az elfogadóhely által az engedélyező központ felé engedélyezés kérése céljából elektronikus úton nem, illetve nem azonnal továbbított autorizáció-kérés alapján végrehajtott tranzakció.

Opciós díj, opciós prémium Az opció az egyik félnek vételi jogot "call option" vagy eladási ó opció "put option" biztosít valamely dologra, termékre vonatkozóan. Ó opció magyar közvelv és a magyar Ptk. Az opciós díj mértéke a jogosult által elszenvedhető legnagyobb veszteség, ó opció a kötelezett által elérhető legnagyobb nyereség is egyben.

A devizaopció egy meghatározott mennyiségű ó opció jövőbeli megvételére ~vagy eladására eladási opció való jogot jelent, előre meghatározott áron,

ó opció

Lásd még